D’acord amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 ("RGPD"), els afectats accepten que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb domicili al carrer Gràcia, núm. 17 – 08201, Sabadell, qui és el Responsable del Tractament. Les esmentades dades han estat recollides per l’entitat amb la finalitat d'informar d’aquelles activitats culturals que puguin ser del seu interès. Les dades no se cediran a tercers llevat de requeriment legal i es conservaran fins que no se'ns indiqui el contrari. Els afectats podran exercir els drets reconeguts en el Reglament i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició a través de l'enviament d'un correu electrònic a fundacio@fcaixescatalanes.cat, o bé a través d'un escrit dirigit a Fundació Antigues Caixes Catalanes, carrer Gràcia, núm. 17 – 08201, Sabadell.
* Obligatori